צרו קשר

  ּ

  מערך ההגנות בלוחות החשמל

  מערך ההגנות בלוחות החשמל

  מאמ"ת – מפסק חצי אוטומטי מגנטי תרמי:

  המאמ"ת הינו מפסק חצי אוטומטי מגנטי תרמי בעל יכולת לנתק זרמי קצר ויתר ובעל יכולת התמודדות עם הקשת החשמלית שנוצרת עקב ניתוק המגעים באמצעות שלושה מנגנונים עיקריים:
  1.מנגנון ה-Bi-Metal הינו דו-מתכת הנושאת זרם שמתפשטת באופן לא שווה כאשר הטמפרטורה עולה עקב זרם יתר ובכך ליצור הפרדה גלוונית בין העומס המחובר אל מקור הזינה.
  2.אלקטרו-מגנט שנועד לבצע ניתוק מהיר של זרמי קצר דרך משיכת המגעים על ידי אלקטרו-מגנט ליבת ברזל שסביבה כרוך מוליך נושא זרם קבוע וכאשר מתפתח זרם מעל הגודל התלוי באופיינו אשר יוגדר כזרם קצר, ייווצר שדה מגנטי שמנתק את המגעים בין העומס המחובר אל מקור הזינה.
  3.התא לכיבוי הקשת חשמלית שבו קיימים צלעות קירור, כאשר נוצרת הקשת החשמלית עקב ניתוק המגעים תחת עומס, התא מנצל את תופעת התפשטות הקשת החשמלית לצורך קירור הקשת וכיבוי.

  מבנה המאמת ואופיינו

   מבנה המאמ"ת ואופיינו.

  ממסר פחת:

  ממסר הפחת משמש לזיהוי וניתוק בפני זרם דלף ומיועד להגנה על חיי אדם, הממסר מנתק את מגעי העומס ממקור הזינה כאשר מופיע זרם זליגה מעל לערך הזליגה המוגדר עבורו, ייעוד זרם ההגנה על בני אדם הינו 30mA ובערכי זרמים גבוהים יותר ייעודו הוא למנוע שריפות חשמל והופעת פוטנציאל על הפה"פ, הממסר מבצע השוואה בין הזרם הנכנס והזרם היוצא מהמעגל אליו הוא מחובר ומנתק את המעגל כאשר מורגש הבדל בין שדות הזרמים הזורמים בסלילי הפחת באמצעות סליל שלישי שנוצרת עליו השראות ובכך מזרים זרם אל הריליי שמנתק את מגעי המעגל בין העומסים למקור הזינה.

  מנגנון ממסר פחת

   מנגנון ממסר פחת

  מגני מתחי יתר וכולאי ברק:

  התגובה הדינאמית של הרשת למיתוג עומסים היא צבירה ושחרור של האנרגיה החשמלית הנצברת שגורמת להתפשטות של מתחי היתר ברשת החשמל, תפקידם של מגני מתחי היתר וכולאי הברק הוא למנוע ממתחי היתר המופיעים ברשת החשמל עקב מיתוגים, תקלות וברקים להגיע אל הצרכנים על ידי פריקתם לאדמה ובכך להגן על צרכני הרשת, מגני מתחי היתר וכולאי הברק מסווגים לפי כמה סוגים:
  Type 1: הגנה ישירה בפני ברקים, מיעוד לבניינים ולמתקנים בהם קיימת חשיפה שבהם קיימת חשיפה גבוהה לברקים, חיבור מגן זה יבוצע אך ורק לאלקטרודה מקומית ומאופייני גל זרם של 10/350µsec.
  Type 2: סוג עיקרי של מגני הברק המיועדים לכל מתקני החשמל במתח נמוך, הם מותקנים ברוב לוחות החשמל והמיתוג ומונעים התפשטות מתחי יתר, מגנים על העומסים ומאופייני גל זרם של 8/20µsec.
  Type 3: מגנים אלו משלימים להתקני הגנה Type 1 ו- Type 2, הם בעלי יכולת פריקה נמוכה אך בעלי רגישות גבוהה יותר למתחי יתר, מתקינים אותם בסמוך לעומסים רגישים, הם משמשים כמגני מתחי יתר אשר ניתן לחבר אותם ישירות אל הפה"פ דרך גיד הארקה ומאופייני גל זרם של 1.2/20µsec.

  כולא ברק

   כולא ברק

  מפסק אוויר:

  מפסק אוויר הינו מפסק בעל מנגנון נשלף הנשלט מרחוק בעל מנוע דריכה אוטומטי ומיועד לזרמים של 630A ומעלה במתח נמוך, חיבור מפסקים אלו ללוח נעשה לרוב על ידי פסי צבירה ומיועדים להגנה בפני זרמי יתר וזרמי קצר על פי כיול ומסוגלים להתמודד עם זרמי קצר של עד 150KA.

  מפסק האוויר ותכונותיו

  מפסק האוויר ותכונותיו

  למעלה

  השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

   ּ